Welkom terug! We durven het bijna niet te zeggen, maar voor een deel van de scholen zit de vakantie ...
Website     |     Contact     |    

Welkom terug! | Klankbordgroep | Toetsen | Academy

Telefoon
+31 (0)316 820993

E-mail
guus@vo-digitaal.nl
Website
https://www.tijdvoorgeschiedenis.nl/

Welkom terug!

We durven het bijna niet te zeggen, maar voor een deel van de scholen zit de vakantie er al weer op. Hopelijk hebben jullie genoten en zijn jullie allemaal klaar voor het nieuwe schooljaar! In de vakantie zijn er zoals ieder jaar een paar wijzigingen in de methode doorgevoerd. In deze nieuwsbrief volgen de belangrijkste ontwikkelingen die jullie aan de start van dit schooljaar zullen tegenkomen. 

Klankbordsessie: niveau TvG

Veel van jullie weten dat wij vorig jaar druk zijn geweest met het niveau van de methode, voornamelijk voor de havo. Wij waren voornemens om dit voor de brugklas in de zomervakantie allemaal aan te passen, maar wij merken dat we meer input nodig hebben om het écht beter te maken. Tijd voor Geschiedenis is een methode voor en door docenten en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben wij besloten om nog een klankbordsessie te organiseren.

Voor deze sessie zoeken wij maximaal tien docenten die zelf hebben ervaren dat teksten en/of opdrachten door leerlingen als te moeilijk worden bevonden. Wij zullen in de sessie jullie kennis en ervaring vragen en samen een nieuwe stijl zoeken voor de havo. 

Meedoen?
Wil jij deelnemen aan deze klankbordsessie, laat dit dan weten aan Guus via guus@vo-digitaal.nl. In samenspraak met de docenten plannen we een geschikt moment en een handige locatie. Dit zal hopelijk plaats kunnen vinden in de tweede week van september. 
klankbordgroep

DeRepubliek

Historische context De Republiek voldoet aan nieuwe examen havo

Vorig jaar werd bekend dat er voor de havo een verlichting in het examen, met terugwerkende kracht, wordt doorgevoerd. In Tijd voor Geschiedenis zullen jullie dit jaar deze wijzigingen al kunnen terugvinden. Omdat het merendeel van de docenten in september met De Republiek beginnen, hebben wij deze context als eerste op de schop genomen. Alle onderstaande veranderingen zijn nu al terug te vinden in De Republiek:

- Aparte contexten voor havo & vwo
- Teksten en opdrachten zijn aangepast aan het nieuwe examenprogramma 
- Paragraaf 6 & 7 zijn samengevoegd
- Lange zinnen zijn in stukken gehakt
- Iedere paragraaf heeft nu woordpopups (woordenboek)
- Elke paragraaf is ingericht volgens de nieuwste versie van de differentiatieroutes 
- Vragen van CE2017 (tijdvak 1) zijn toegevoegd aan de examentrainers
- Actueel Verleden is nagenoeg overal geactualiseerd

In de loop van het jaar volgen ook de andere contexten. De Historische Context Duitsland wordt nu geupdatet. 

Beoordeeljezelf Eigenantwoord_1 tipshints

Leerjaar 1:
punten per vraag

Leerjaar 1:
eigen antwoord

Leerjaar 1:
Tips & Hints

Het aantal punten per vraag is aangepast. Hierdoor heeft niet iedere vraag standaard 5 punten, maar is er per vraag een evenredig aantal punten te verdienen.

In hoofdstuk 1 & 2 is dit reeds doorgevoerd, de rest volgt.
In het antwoordmodel stond voorheen wel eens 'Eigen antwoord van de leerling'. Dit is vanaf heden aangevuld met een voorbeeld van een mogelijk antwoord.

In hoofdstuk 1 & 2 is dit reeds doorgevoerd, de rest volgt.
Om leerlingen te helpen bij het ontleden van vragen hebben wij bij diverse vragen 'tips' of 'hints' toegevoegd. Hiermee gaan ze inzien wat een vraag van ze verwacht. 

In de overige leerjaren zijn deze tips uitgebreid.

De instellingensleutel
(linksboven in een paragraaf)

Het afgelopen jaar is er linksboven, als je in een paragraaf aan het kijken bent, een nieuwe knop verschenen. Deze instellingensleutel bevat een aantal functionaliteiten en in de toekomst zullen er hier nog een aantal bijkomen. De belangrijkste op dit moment is de differentiatieroute

Zodra je op 'Routes' klikt krijg je alle opdrachten van de betreffende paragraaf te zien. Die opdrachten kun je als docent onderverdelen in drie routes: basis, verdieping en ondersteuning. Door middel van de vinkjes kun je zelf bepalen welke opdracht bij welke route past. Hierdoor wordt het heel eenvoudig om drie routes uit te stippelen. Zodra de route klaarstaat pak je een leerling uit je klas (let op: zorg dat het juiste niveau in het lesmateriaal geselecteerd is) en sleep je hem of haar heel eenvoudig in de juiste route. Door een leerling in paragraaf 1 van een hoofdstuk in een bepaalde route in te delen, komt de leerling in de overige paragrafen automatisch in die route terecht.

In de onderbouw staat de functionaliteit inmiddels online, maar moeten docenten de route nog wel zelf instellen. In de bovenbouw geven wij hier suggesties voor, op termijn komt dat ook in de onderbouw.
differentiatieroutes

innstyle

7 november (Maarssen): VO-Digitaal Academy

Op 7 november organiseren wij een nieuwe editie van de VO-Digitaal Academy. We hebben goed naar jullie geluisterd en zijn naar het midden van het land verhuist! Deze editie zal daarom plaatsvinden bij Inn Style in Maarssen. Tijdens de VO-Digitaal Academy gaan we in diverse workshops aan de slag en bespreken we alle ontwikkelingen en toekomstplannen van de methode. Vanzelfsprekend zorgen we voor een heerlijke lunch en een welverdiende borrel na al het harde werk.

Lezingen worden dit jaar gedaan door Willem-Jan Renger (Head of Innovation Studio aan de HKU). Renger zal ons onder andere vertellen over gamification in het onderwijs.

Zien we je daar? Aanmelden kan via onze site: